دکتر سیدمحسن <span>طباطبایی</span> مزدآبادی

پایگاه اطلاع‌رسانی

دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

سوابق تدریس دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

۰۵:۵۲ - ۱۳۹۴/۸/۲۵
بیوگرافی و سوابق
شماره خبر: ۴۱۲۵۸۸

- مدرس دانشگاه تهران (مقطع کارشناسی ارشد)

- مدرس دانشگاه شهید بهشتی (مقطع کارشناسی ارشد)

- مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران (بانک مرکزی)

- مدرس دانشگاه علوم اقتصادی (مقطع کارشناسی‌ارشد)

- مدرس دانشگاه علم و صنعت

- مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

- مدرس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سوره

- مدرس مؤسسه آموزش عالی ساختمان و شهرسازی

- مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران

- مدرس دانشگاه پیام نور مرکز ترکیه

- مدرس مؤسسه آموزش عالی علامه قطب راوندی

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

- مدرس برخی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی تهران

- مدرس جهاد دانشگاهی

- مدرس دوره‌های آموزشی شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه تهران

- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران (مرکزی)

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی (مقطع کارشناسی‌ارشد)

- مدرس دانشگاه خوارزمی (مقطع کارشناسی‌ارشد)

- مدرس سازمان بهزیستی کشور

- مدرس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

- مدرس دبیرخانه هیأت عالی گزینش نهاد ریاست جمهوری

- مدرس دوره‌های آموزشی کارکنان دولت

آیا مایل به اطلاع از مطالب جدید هستید؟