دکتر سیدمحسن <span>طباطبایی</span> مزدآبادی

پایگاه اطلاع‌رسانی

دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

مقالات و تالیفات


مجموعه مقالات و تالیفات دکتر سید محسن طباطبایی

کتاب اقتصاد حمل و نقل شهری (کند و کاوی در آموزش و بهبود روش‌ها)

جزییات

 • نام: کتاب اقتصاد حمل و نقل شهری
 • ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
 • سال چاپ اول ۱۴۰۰
 • توضیحات مورد تقدیر رئیس شورای اسلامی شهر تهران

مدیریت سرمایه انسانی

جزییات

 • نام: -
 • ناشر: -
 • سال -
 • توضیحات -

کتاب مدیریت تحول در فرایند ادغام بانک ها و مؤسسات مالی

جزییات

 • نام: مدیریت تحول در فرایند ادغام بانک ها و موسسات مالی
 • ناشر: انتشارات ترمه
 • سال چاپ اول ۱۳۹۸ و دوم ۱۳۹۹
 • توضیحات چاپ اول ۱۳۹۸ و دوم ۱۳۹۹

راهنمایی تحصیلی و شغلی

جزییات

 • نام: -
 • ناشر: -
 • سال -
 • توضیحات -

راهنمایی تحصیلی و شغلی

جزییات

 • نام: -
 • ناشر: -
 • سال -
 • توضیحات -

آیا مایل به اطلاع از مطالب جدید هستید؟