دکتر سیدمحسن <span>طباطبایی</span> مزدآبادی

پایگاه اطلاع‌رسانی

دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

سوابق تدریس

۲۳:۳۸ - ۱۴۰۱/۵/۴
بیوگرافی و سوابق
شماره خبر: ۴۰۱۵۹۹

سوابق تدریس

- مدرس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ايران (بانک مرکزی)

- مدرس دانشگاه علوم اقتصادی (مقطع کارشناسی‌ارشد)

- مدرس دانشگاه علم و صنعت

- مدرس دانشگاه علامه طباطبايی

- مدرس مؤسسه آموزش عالی غير انتفاعی سوره

- مدرس مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهين(صدرا)

- مدرس مؤسسه آموزش عالی ساختمان و شهرسازی

- مدرس دانشگاه پيام نور مرکز تهران

- مدرس دروس تئوری دوره مربيگری نظامی

- مدرس مؤسسه آموزش عالی علامه قطب راوندی

- مدرس مؤسسه آموزش عالی نهاوند تهران

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

- مدرس مراکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحدهای ١۵، ۴٣ و ۴٧ تهران

- مدرس جهاد دانشگاهی

- مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی واحد جهانگردی

- مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

- مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آموزش و پژوهش صنايع ايران

- مدرس دوره های آموزشی شهرداری های مناطق 22 گانه تهران

- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران (مرکزی)

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونيکی (مقطع کارشناسی ارشد)

- مدرس دانشگاه خوارزمی (مقطع کارشناسی ارشد)

آیا مایل به اطلاع از مطالب جدید هستید؟