دکتر سیدمحسن <span>طباطبایی</span> مزدآبادی

پایگاه اطلاع‌رسانی

دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

معرفی دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی معرفی دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

معرفی دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

۱۳:۲۸ - ۱۴۰۰/۳/۲۶
فیلم‌ها
شماره خبر: -۲۵۶۱۲۵۶

معرفی دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی و اهمیت توجه به رویکرد علمی و آموزشی در اقتصاد و مدیریت شهری برای توسعه پایدار شهرها

آیا مایل به اطلاع از مطالب جدید هستید؟