دکتر سیدمحسن <span>طباطبایی</span> مزدآبادی

پایگاه اطلاع‌رسانی

دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

سخنرانی دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی در دانشگاه امام صادق (ع) سخنرانی دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی در دانشگاه امام صادق (ع)

تصاویر منتخب دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

۱۸:۳۸ - ۱۴۰۱/۴/۱۳
تصاویر
شماره خبر: -۵۱۱۰۵۱

تصاویر دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

تصاویر دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

آیا مایل به اطلاع از مطالب جدید هستید؟