دکتر سیدمحسن <span>طباطبایی</span> مزدآبادی

پایگاه اطلاع‌رسانی

دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

مدیریت شهری در اروپا چگونه با بحران کرونا مواجه شد؟ مدیریت شهری در اروپا چگونه با بحران کرونا مواجه شد؟

مدیریت شهری در اروپا چگونه با بحران کرونا مواجه شد؟

۱۰:۵۷ - ۱۳۹۹/۷/۲۲
تصاویر
شماره خبر: -۲۳۲۱۲۳۲

آیا مایل به اطلاع از مطالب جدید هستید؟