دکتر سیدمحسن <span>طباطبایی</span> مزدآبادی

پایگاه اطلاع‌رسانی

دکتر سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی

طرح جامع مالیاتی باید هوشمند شود طرح جامع مالیاتی باید هوشمند شود

طرح جامع مالیاتی باید هوشمند شود

۱۰:۰۰ - ۱۴۰۱/۴/۱۵
اقتصاد
شماره خبر: -۳۵۸۱۳۵۸

دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی: طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور مثل تسهیلات بانكی باید هوشمند شود چون الكترونیك است.

«محسن طباطبایی مزدآبادی» در برنامه كارخانه رادیو اقتصاد افزود: اگر مسئولان می‌خواهند نگرانی فعال اقتصادی در جامعه كم شود طرح جامع مالیاتی بواقع باید هرچه سریعتر هوشمند شود.

وی اظهارداشت: سازمان مالیاتی یكی از متولیان اصلی كسب درآمد است برای اینكه بتواند هزینه‌های اداره كشور را تامین كندو بازوی درآمدی برای كشور باشد و در عین حال شرایط فعال اقتصادی نیز باید بررسی و درك شود.

این كارشناس اقتصادی گفت: مالیات بخشی از هزینه‌های تولید است نمی‌توان از این موضوع فاصله گرفت.

وی افزود: تولید‌كننده نباید انتظار داشته باشدمبنی بر اینكه مالیات پرداخت نكند تا بتواندسود كند پس كشور چطور اداره شود؟

طباطبایی مزدآبادی اظهارداشت: هرچند فرار مالیاتی، مالیات‌های شناسیایی نشده و مغفول در كشور وجود دارد و سازمان مالیاتی هم از این موضوع غافل نیست ولی باید پذیرفت مالیات بخشی از هزینه‌های تولید است و باید پرداخت شود و دولت هم باید شرایط تولید را درك كند.

وی ادامه داد: هرچه تولیدكننده‌ها از پرداخت مالیات فاصله گیرند در عمل فساد در تولید بیشتر می‌شود درواقع دوداین قضیه به چشم خود تولیدكنندگان می‌رود.

این كارشناس اقتصادی با بیان اینكه عدد فرار مالیاتی در كشور از ۳۰ هزار میلیارد تا ۲۵۰ هزار میلیارد در كشور شنیده می‌شود، گفت: بخش قابل توجهی از بودجه كشور را می‌توان از طریق مبارزه با پدیده فرار مالیاتی تامین كرد.

وی افزود: دلال بازی‌ها و به نوعی بی‌قانونی دلالان بازاررا بهم ریخته كه شكی در این قضیه نیست اما اینكه گفته می‌شود برای برخی از اقشار مختلف تولید‌كننده صرفه ندارد مالیات پرداخت كنند چون این مالیات تنظیم‌گری بر فرآیند تولیدی آنان ندارد و حاشیه سود آن‌ها را تحت شعاع قرار داده این پذیرفته شدنی نیست.

طباطبایی مزد آبادی اظهارداشت: تولید كننده‌ای كه نتواند فاكتورهای مترتب بر بازار را شناسایی كند به هیچ وجه تولید‌كننده نیست چرا كه تولید‌كننده نخست باید بازار را شناسایی و بعد وارد این بازار شود.

وی ادامه داد: تولید‌كننده باید قبول كندكه تولید هزینه دارد بنابراین نمی‌توان از این موضوع فاصله گرفت چون زمانی كه می‌خواهد وارد فرآیند تولید شود باید قوانین مالیاتی، هزینه‌های تولید و سهم خود را از بازار و فرآیند مالیاتی شناسایی كند.

این كارشناس اقتصادی یادآورشد: تصمیمات خلق الساعه در حوزه مالیات وجود ندارد چرا موضوع و چهار چوب قوانین مالیاتی كاملا مشخص است.

منبع: رادیو اقتصاد

آیا مایل به اطلاع از مطالب جدید هستید؟